Her er patioen til hotellet der vi bor. Hotellet er et gammelt palass som er restaurert og er blitt meget sjamerende. Det ligger i sentrum av Moral de Calatrava, like ved kirkeplassen

Generelt om seminarinnholdet

Dette er ikke et seminar om parterapi, men om personers psykopatologiske elementer ved å gå inn i nære relasjoner.

I sin bok om de medisinske konsekvensene av ensomhet, konkluderer James J. Lynch, etter gjennomgang av et stort statistisk materiale og observasjoner på sykhus, på følgende måte:

1) Mangelen på menneskelig fellesskap, plutselig tap av kjærlighet og kronisk menneskelig ensomhet, medvirker i signifikant grad til oppståen av alvorlige sykdommer og for tidlig død.

2) Ensomme personer ( ugifte, fraskilte, enker og enkemenn ) har større sjanse for å dø for tidlig av hjerte-kar sykdommer, enn personer som lever i forhold.

3) Personer som lever i meget konfliktfulle forhold, har større sjanse for å dø for tidlig av hjerte-kar sykdommer, enn de som lever i velfungerende forhold.

Vi mennesker er avhengig av samhandling og dialog for å leve. Ensomhet kan føre til store psykiske og medisinske problemer. Partnervalg og partnerstabilitet er derfor et vesentlig tema. Når forhold opphører, for eksempel pga død, sykdom eller samlivsbrudd, klarer en å komme i nye forhold ? Eller hvis en ikke lever i forhold, er en isolert eller i samhandling og dialog ?

Vi har valgt å ta ut et sentralt tema i denne sammenheng: Partnervalgets psykopatologi, og belyse dette temaet utfra ulike synsvinkler. Vi mener at alle partnervalg har elementer av psykopatologi i seg, men det betyr ikke at alle forhold fungerer dårlig. Her vil vi kun se på psykopatologien ved partnervalg.

 Vi går inn på generelle problemer med å gå inn i parforhold. Videre analyserer vi kollusive mønstre i par-relasjonen og ser på hvordan forventninger om egenskaper hos den andre, som utløste forelskelsen, kan utvikle seg til en “tvangstrøje” i par-forholdet.

De ulike karakterposisjonene som utvikles gjennom den psykomotoriske utvikling, danner grunnlaget for ulike samspillsmønstre og samspillsvansker og dermed forskjellige former for problemer ved partnervalg. Dette vil vi også belyse.

I den senere tid har der vært en diskusjon om hvordan forstå forholdet mellom relasjon og begjær som drivende krefter i menneske-sinnet. Vi vil derfor også behandle temaer som begjær, drift, kjærlighet, savn og avvisning.

Vi mener begrepet projektiv identifikasjon blir vesentlig i forståelsen av partnervalgets psykopatologi. Ole Andkjær Olsen definerer projektiv identifikasjon slik : “ Subjektets avspalting af en del av sin egen identitet og projektion heraf på en objekt-person, men under bevidts eller ubevidts oprettholdelse af identiteten med det projicerede “. I denne sammenheng behandles dette som en relateringsmåte, som  projektive identifikatoriske samspil.

Litteraturen og teater gir ofte meget gode innfallsvinkler på kompliserte menneskelige forhold. Vi har derfor valgt å ha med en litteraturviter og en skuespiller, når vi skal nærme oss vårt tema.

Vi håper vårt arbeid med partnervalgets psykopatologi kan være et bidrag i forhold til å forstå det å skulle forholde seg til de stadig mer kompliserte valgsituasjoner som enkeltindividene kommer opp i, i et samfunn som blir mer og mer innviklet og med stadig færre standardløsninger.

Carmen Villalobos skriver : Forhold og konflikter, hvorfor? Mange ganger blir folk, når de velger / starter et forhold, tiltrukket av andre i nød, identifiserer seg med medfølelse med deres smerte og prøver å lindre den, for å redusere sin egen.

Det faktum at de mest attraktive menn og / eller kvinner er de som synes å være mest trengende, gir mening hvis vi forstår at roten til denne attraksjon er personens eget ønske om å bli elsket. Disse forholdene vil generere samhørighetsforhold, med et patologisk vedlegg som er vanskelig å knekke, hvor lidelse er forvirret av kjærlighet, typisk for erfaringer fra egen barndom i sammenheng med en dysfunksjonell familie, der kommunikasjonen har vært sterkt begrenset.

Program

Søndag 22. september

Buss fra bussparkering Terminal 1 på flyplassen i Madrid til Moral de Calatrava kl 1700

Etter innsjekking, velkommen-vin med tapaser på hotellet. Vin fra Bodega Moralia.

Mandag 23. september.

1000 – 1045 Åpning og innledning ved Spes. Klin. Psykologi Hans Peter Broch, psykoanalytiker og Spes. Klin. Psykologi Tor Sletten Bodynamic Analytiker

1045 – 1100 Pause

1100 – 1200 Skuespiller Rhine Skaanes : “Fra teaterscenen – om partnervalges psykopatologi”.

1200 – 1230 pause

1230 – 1330 Samtale om opplegget.

1330 – 1600 pause

1600 - 1730 Professor i allmenn litteraturvitenskap ( em ) Dr. Philos. Per Buvik: “Partnervalgets utfordringer. Noen litterære perspektiver på begjær, savn og avvisning”.

1730 – 1800 pause

1800 - 1900 samtale om foredraget.

2000 Middag med vinsmaking fra bodega Anhelo i andre etasje på Bar “Rey de tapas”

Tirsdag 24. september

1000 – 1200 Spes. Klin. Psykologi Tor Sletten, Bodynamic Analytiker: “Når hjertet brister – Karakterstrukturer og relasjonsvansker”.

1200 – 1230 pause

1230 – 1330 Samtale om foredraget.

1330 – 1600 pause

1600 – 1730 Psykiater Dr. med. Terje Neraal, psykoanalytiker: “Hvilke egenskaper avgjør hvem AMORS´s piler treffer? Kollusive mønstre i par-relasjonen”.

1730 - 1800 pause

1800 – 1900 samtale om foredraget.

2000 Middag med vinsmaking fra Bodega Quinta de Aves. Andre etasje “Rey de Tapas”.

Onsdag 25. september.

1000 – 1200 Spes. Klin. Psykologi Hans Peter Broch, psykoanalytiker: “Hvordan velger vi feil – Parforhold og projektive identifikatoriske samspil”.

1200 – 1230 pause

1230 – 1330 Samtale om foredraget.

1330 – 1600 pause

1600 – 1730 Spes. Klin. Psykologi David Knutsen: “Partnervalg i krysning mellom kjærlighet, drift og begjær”.

1730 – 1800 pause

1800 – 1900 samtale om foredraget.

2000 Middag med vinsmaking fra Bodegas Calar. Andre etasje “Rey de Tapas”.

Torsdag 26. september.

1000 – 1200 Psicologa Carmen Villalobos Salguero, terapeuta gestalt: “Relaciónes y conflictos. Porque?” ( Relasjoner og konflikter. Hvorfor?) Foredraget holdes på spansk, men blr oversatt til norsk forløpende.

1200 – 1230 pause

1230 – 1330 Samtale om foredraget.

1330 – 1600 Pause

1600 – 1730 Spes. Klin. Psykologi Hans Peter Broch, psykoanalytiker og Spes. Klin. Psykologi Tor Sletten, Bodynamic Analytiker: “Ulike tilnærminger til personlighetsforandringer ( Dynamisk og Relasjonell Psykoterapi og Psykoanalyse ) og hvorfor langtidsterapi er nødvendig for endring av grunnleggende relasjonsvansker”.

1730 – 1800 pause

1800 – 1900 Samtale om foredragene.

2000 Middag hos Ursula og Engracia med ulike viner.

Fredag 27. september. Etter frokost avreise med buss til Madrid.

Sosial aktivitet i Madrid for dem som ønsker det.

Lørdag 28. og søndag 29. september. Sosial aktivitet i Madrid.

Påmelding.

Påmelding skjer ved betaling av seminaravgift på kr 6000,- til Almagroforeningen, Welhavensgate 71 5006 Bergen. Konto 5082 06 97348. Send også melding om påmeldingen til almagroforeningen@gmail.com. Frist 9. juni.

Seminaravgiften er eksklusiv flyreise og hotell (vi reserverer hotellet), men innkluderer buss fra flyplassen til Moral de Calatrava. Det anbefales at man tar Nowegian flyet som lander  i Madrid 1610. Bussen står på bussparkeringsplassen på Teminal 1  og heter Molina Bus. En plakat med Moral de Calatrava står i ruten foran. Bussen drar fra flypassen kl 1700. Hvis du ikke tar det oppgitte flyet, oppgi hvordan og når du kommer til Madrid.

Påmeldingavgiften innkluderer også sen middag hver kveld med smaking av viner fra de ulike bodegane i området. Hver kveld prøver vi viner fra en bodega og så alternerer det med de andre bodegaene de andre kveldene.

Mer informasjon: Tor Sletten 98434586 og Hans Peter Broch 93431153

Moral de Calatrava

Moral de Calatrava er en landsby med ca 5000 innbyggere midt i området der Don Quijote og Sancho Pancho vandret. De fleste i denne landsbyen arbeider i jordbruket, særlig med vindruer og oliven. De har et tett forhold til jorden og vekstene. Mange opplever at oliventrærne er kloke og må behandles med respekt, mens de ser på druerankene som mer dumme. Men vinen er viktig og representerer et vesentlig element av kulturen. Før var målsetningen å produsere mye vin og vinen fra La Mancha ble regnet enklere og med mindre kvalitet. Men nå har man endret strategi og produserer vin av ypperste klasse.

Folk i landsbyen er meget åpne og imøtekommende, som er vanlig i det sentrale av Spania, mens folk like innenfor kysten kan være mer skeptiske til fremmede.

Landsbyen har vært befolket fra romesk og iberisk tid. Den første tiden bodde folk i  skråningene øverst i den nåværende landsbyen og så dyrket de på markene opp mot fjellet på grunn av et mer fordelaktig klima der. Øverst i landsbyen finner vi derfor små trange gater som er utmerkete kulisser for julespillene, der en lager en atmosfære som på Kristi tid i Jerusalem.

Før i tiden bodde mange i grotter nede i byen og der var en smalsporet jernbane mellom Valdepeñas og Puertollano, med stoppested i Moral, som var viktig for transport av druer og vin. Dette er desverre vekke nå. Men mange har bevart de gamle vinkrukkene som man nyttet for å lage vin i de mange private hjem.

Moral de Calatrava hadde sin storhetstid da Caltravaordenen var meget aktiv og var en av de viktigste landsbyene for denne  ordenen.

I borgerkrigstiden var landsbyen meget rød og der var sterke konfrontasjoner mellom de røde og fasistene. Mange i landsbyen kan fortelle om grusomme opplevelser fra den tiden.

Moral de Calatrava er en landsby med masse fester, de fleste med utgangspunkt i det religiøse. Særlig påskeopptogene er store. Der er flere kirker. Det kan være interessant å besøke eremitaen øverst oppe i skråningen av landsbyen. Videre kom der frem noen interessante fresker i den sentrale kirken nede i landsbye, da den ble restaurert. Utover de religiøse festene er Fiesta Mayor i august og karnevalet i februar store hendelser.

Calatravaordenen

Calatravaordenen (spansk: Orden de Calatrava) var en religiøs og militær ridderorden grunnlagt i 1158 i kongeriket Castilla. Ordenen var opprinnelig en militær gren av Cistercienserordenen. Den ble anerkjent av pave Alexander III i 1164. Ordenens tegn var et rødt liljekors. Dette er nå byvåpnet til Moral de Calatrava.

Ordenen kjempet for å beskytte Castilla mot dets fiender. Under Reconquista var Calatravaordenen engasjert i kampen mot maurerne. Framgangene i denne kampen gjorde at ordenen opparbeidet betydelig makt og rikdom. Den ble dermed en maktfaktor i konkurranse med kongemakten, som forsøkte å kontrollere den gjennom å overta stormesterembetet.

I 1487 ble kong Ferdinand II av Aragón ordenens stormester og siden forble embetet under kongemakten. Etter Granadas fall i 1492 forsvant ordenens militære begrunnelse og ordenens virke ble konsentrert om forvaltning av dens omfattende jordegods.

Ordenens midler og besittelser ble gjentatte ganger forsøkt beslaglagt på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Den ble sekularisert i 1855, erklært oppløst under Den første spanske republikk, men gjenopprettet i 1875. Medlemskapet i ordenene utviklet seg til å bli mest en æresbevisning, men seremoniellet ble opprettholdt. Medlemskap var fortsatt begrenset til adelige. Kong Alfonso XIII fungerte som ordenenes stormester, også etter kongedømmets fall i 1931. Under den andre republikk ble imidlertid ordenene som offisielle institusjoner opphevet ved dekret av 1931 og var etter dette å anse som private foreninger. Opptak av nye medlemmer stanset likevel så godt som helt opp.

Etter gjeninnføringen av monarkiet i Spania i 1975 ble Calatravaordenen gradvis gjenopplivet. Den nye kongens far, Juan, greve av Barcelona, ble utnevnt til leder for Det kongelige råd for de militære ridderordener av Santiago, Calatrava, Alcántara og Montesa. Han ble i 1993 etterfulgt av prins Carlos, hertug av Calabria. Kongen selv fungerer som ordenenes stormester. I 1982 ble nye noviser tatt inn i alle fire ordener og året etter startet opptak av fullverdige riddere. Kongens beskytterskap overfor ordenene kommer også til uttrykk gjennom den tillatelse disse har fått til å avholde sine møter og seremonier i et særlig rom i det kongelige slott. Ordenene er likevel fortsatt rettslig sett private ordensbrorskap med foreningsstatus og fortsetter med denne status sin religiøse, kulturelle og humanitære virksomhet.

Calatravaordenen er i dag et katolsk brorskap som står under beskyttelse av Spanias konge. Den har omkring 50 fullverdige riddere og i underkant av 30 noviser. Ordenen tar kun opp adelige som kan vise til fire adelige besteforeldre.

Vinsmaking

 Hver kveld bedømmer vi vin fra en bodega sammen med vindesigneren fra bodegaen, bla. Bodegas Calar. Vi lukter, bestemmer farge og bedømmer fylde og lengde på vinen. I omegnen finner vi viner av meget høy kvalitet.

 

Madrid

Etter seminaret er der anledning til å delta i sosial aktivitet i Madrid. Det anbefales da at man booker seg inn  2 til 3 netter på Hotel Casual del Teatro Madrid. Da vil vi besøke Retiroparken, Prado etc og hyggelige restauranter om kvelden. Det kan også være snakk om å overvære et flamencoshow.